Přihlásit
29 dubna, 2024

Verze 2.16.0

Rozšíření výkazů práce

Rozšířili jsme výkazy práce o cestu. Pokud chcete, aby vám pracovníky z terénu zapisovali i čas na cestě nebo vzdálenost, stačí ji z mobilní aplikace zapsat úplně stejně jako klasické výkazy práce. Pracovník tedy klikne na přidat, výkaz práce a vybere např. začátek a konec cesty. Zaeviduje začátek a konec a případně vám může zadat i vzdálenost v km. Nakonec uloží.

Rozšířili jsme i možnost schvalování. Nově si můžete nastavit, zda určité role či pracovníci mohou schvalovat výkazy práce buď všem a nebo pouze svým podřízeným.

Elektronický podpis

Nově vám pracovníci ve své mobilní mohou přidat elektronický podpis, který se nahrává stejně jako fotky nebo soubory. Stačí tedy kliknout na přidat, vybrat protokol a podpis. Pracovník zadá jméno buď zákazníka nebo zodpovědné osoby a nechá ho udělat podpis. Nakonec ho uloží a vy ho uvidíte ve své webové aplikaci.

Rozšíření osobního nastavení

Standardně při tvorbě nové návštěvy máte na pravé straně zobrazený kalendář. Pokud ho ale nepoužíváte a bylo by pro vás pohodlnější ho nezobrazovat, stačí jít do nastavení kalendáře ve vašem profilu a vypnout jeho zobrazování.

Profilové fotky

Nově si také můžete změnit vaší profilovou fotku. Klikněte na tužku ve vašem profilu, vyberte fotku a uložte. To stejné mohou udělat i vaši pracovníci ve své mobilní aplikaci.

crossmenu