Přihlásit

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme Timoty s.r.o., IČO 180 45 782, se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 180 00, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 380666 a provozujeme aplikaci Timoty (dále „služba“ nebo „Timoty“).

Pro poskytování našich služeb, provoz webových stránek a aplikace zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

1. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě poptávky

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jiného využitého nástroje. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně produktů a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 měsíců od naší poslední komunikace, pokud není další důvod pro jejich uchování.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu a využití našich služeb

Pokud naši službu budete využívat, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte při registraci a platbě. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o nákupu služby a dále uživatelské údaje (k tomu více níže).

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám službu, případně s vámi přes kontaktní údaje komunikovali v případě potřeby (zákaznická péče, reklamace apod.).

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby.

C. Newslettery a využití telefonního čísla

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste zákazník a nezakázali jste nám to při aktivaci služby, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek nebo pro zjišťování spokojenosti s našimi službami. Pro takové účely můžeme využít i vaše telefonní číslo, pokud jste nám ho zadali.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního využití služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@timoty.io

2. Analytika a rozvoj našich služeb

Abychom mohli naši službu rozvíjet, pochopit potřeby trhu i vás, našich uživatelů, zpracováváme také některé údaje pro tyto analytické a rozvojové účely.

Jsou to zejména údaje o segmentu služeb, v rámci kterého účet používáte, počet a typ připojených účtů, četnost využití služby, počet a typ oborů podnikání, počet prací a jejich stavy, počet uživatelů a jejich stavy, počet klientů a jejich stavy, počet lokací a míst, počet pracovních formulářů.

Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem. Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku.

Data průběžně vyhodnocujeme a na jejich základě optimalizujeme naše služby.

3. Uživatelský účet

Naše aplikace v sobě zahrnuje i založení vašeho uživatelského účtu. Některé údaje a jejich zpracování je nezbytné (údaje pro zřízení účtu nebo přiřazení účtu), jiné zpracování je zcela na vás (zejména údaje vyplněné v profilu).

Pro zřízení účtu vždy zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, heslo a zařazení účtu. Pokud si vyberete přihlášení přes jinou platformu (například Facebook, Apple ID nebo Gmail), prosíme, mějte na paměti, že osobní údaje zpracovává v příslušném rozsahu i poskytovatel dané platformy v souladu s jejich obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů.

V případě údajů pro zřízení účtu se jedná o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Ostatní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný.

Osobní údaje budeme zpracovávat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. 

Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 5 let. Účet také můžete sami kdykoliv zrušit. V takovém případě vaše data budeme držet po dobu 1 roku v našich zálohách, kdybyste si to s námi náhodou rozmysleli. Poté data nenávratně smažeme.

4. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb
  • poskytovatel služby pro zákaznickou péči 
  • poskytovatel služby pro detekci chyb
  • poskytovatel nástrojů pro registraci
  • poskytovatel e-mailingové služby 
  • účetní a daňová agentura
  • dodavatel fyzických a virtuálních serverů 
  • poskytovatelé marketingových a IT služeb

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese gdpr@timoty.io

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

crossmenu